Reference

Našimi klienty byly a jsou přední české i zahraniční společnosti. Jsme hrdí na to, že jsme své právní služby poskytovali nebo poskytujeme například následujícím klientům:

 • Anděl Investment Praha s.r.o.

 • BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.

 • BH Securities a.s.

 • Deka Immobilien Investment GmbH

 • Eurotours Gesellschaft m.b.H.

 • H.-M.S. Holding GmbH

 • Kaspen/Jung von Matt a.s.

 • KKCG Industry B.V.

 • KKCG Investments B.V.

 • Kooperativa pojišťovna, a.s.

 

 • Vienna Insurance Group

 • Paramount Pictures Inc.

 • PROXY - FINANCE a.s.

 • Raiffeisenbank a.s.

 • RECOOP TOUR, a.s. – hotel Diplomat Praha

 • SAZKA a.s.

 • SIPRAL a.s.

 • Solartec s.r.o.

 • TEEKANNE, s.r.o.

 • Vienna International Hotelmanagement AG

 • Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

 

Z hlediska finančního vyjádření projektů/případů/transakcí, na nichž jsme se podíleli, a z hlediska jejich předmětu jsme poskytovali následující právní služby:

 • Komplexní poradenství insolvenčnímu správci loterijní společnosti v rozsáhlém insolvenčním řízení a při prodeji podniku dlužníka.
  Finanční vyjádření: 3.800 mil. CZK

 • Komplexní poradenství insolvenčnímu správci dlužníka vlastnícího sportovně kulturní arénu v insolvenčním řízení a při reorganizaci lužníka; uvedená reorganizace byla oceněna Evropský sdružením Turnaround Management Association (T.M.A.) v přílsušné kategorii jako Evropská reorganizace roku 2014.
  Finanční vyjádření: 1.700 mil. CZK

 • Poradenství zahraničnímu asijskému investorovi při akvizici tuzemského výrobce a dodavatele energetických zařízení a souvisejících energetických celků.
  Finanční vyjádření: 1.300 mil. CZK

 • Komplexní poradenství vlastníkům při restrukturalizaci významného tuzemského průmyslového výrobního podniku zahrnující jeho rozdělení a postupný prodej jednotlivých výrobních a nevýrobních aktiv.
  Finanční vyjádření: 1.250 mil. CZK

 • Poradenství vlastníkovi při prodeji přední slovenské společnosti působící v oblasti finančních služeb.
  Finanční vyjádření: 1.200 mil. CZK

 • Komplexní poradenství investorovi při akvizici významného tuzemského nemovitostního projektu a při zajištění akvizičního financování.
  Finanční vyjádření: 1.000 mil. CZK

 • Právní zastoupení žalovaného v rozhodčím řízením s mezinárodním prvkem ve věci žaloby o vydání akcií významného tuzemského průmyslového podniku s alternativním návrhem na zaplacení peněžního plnění.
  Finanční vyjádření: 860 mil. CZK

 • Právní zastoupení žalobce v rozhodčím řízením s mezinárodním prvkem ve věci žaloby proti nadnárodní finanční společnosti z důvodu porušení akcionářské dohody.
  Finanční vyjádření: 760 mil. CZK

 • Poradenství přední tuzemské bance v souvislosti s vymáháním jejích pohledávek za dlužníkem podnikajícím v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu, zahrnující zastupování v  insolvenčním řízení a při reorganizaci dlužníka.
  Finanční vyjádření: 540 mil. CZK

 • Obhajoba v trestní věci obviněného z porušování povinností při správě cizího majetku a zneužití informací v obchodním styku.
  Hodnota tvrzené škody: 500 mil. CZK

 • Právní zastoupení žalovaného v rozhodčím řízením s mezinárodním prvkem ve věci žaloby o zaplacení.
  Finanční vyjádření: 270 mil. CZK

 • Poradenství investorovi při akvizici developerského projektu.
  Finanční vyjádření: 260 mil. CZK

 • Poradenství vlastníkům dluhopisů při restrukturalizaci závazků dlužníka z dluhopisového financování.
  Finanční vyjádření: 200 mil. CZK

 • Poradenství investorovi při zajištění financování v souvislosti s akvizicí tuzemského výrobce technických vláken.
  Finanční vyjádření: 170 mil. CZK

 • Poradenství investorovi při úvěrovém financování projektu oddlužení a vyrovnání závazků konkurzních věřitelů v rámci nuceného vyrovnání.
  Finanční vyjádření: 150 mil. CZK

 • Poradenství věřitelům při úvěrovém financování skupiny tuzemského developera.
  Finanční vyjádření: až 120 mil. CZK

 • Poradci investorů při akvizicích alternativních energetických zdrojů.
  Finanční vyjádření: až 100 mil. CZK

 • Poradenství věřitelům při restrukturalizacích úvěrového
  financování projektů v oblastech developmentu.
  Finanční vyjádření: až 100 mil. CZK

 • Poradenství vlastníkovi při prodeji podniku potravinářské výroby nadnárodní společnosti.
  Finanční vyjádření: 90 mil. CZK

 • Poradenství investorovi při akvizici předního tuzemského
  výrobce stavebních prvků.
  Finanční vyjádření: 80 mil. CZK

 • Poradenství vlastníkovi při prodeji firem podnikajících v oblasti odpadového hospodářství nadnárodní společnosti.
  Hodnota transakce: 30 mil. CZK

 


Bez ohledu na finanční vyjádření hodnoty transakce/případu jsme poskytovali naše služby například v následujících záležitostech:

 • komplexní poradenství při výstavbě fotovoltaického parku o celkovém instalovaném výkonu cca 21 MW a při zajištění financování projektu.
 • komplexní poradenství pro přední tuzemskou finanční a investiční skupinu včetně zastupování ve sporech;
 • poradenství pro obchodníka s cennými papíry v souvislosti s přípravou emisní dokumentace dluhopisů a zastupování v řízení před Českou národní bankou;
 • poradenství pro předního tuzemského výrobce stavebních prvků, včetně zastupování ve sporech a v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • komplexní poradenství pro nadnárodní hotelový řetězec při jeho působení v České republice, včetně zastupování ve sporech;
 • komplexní poradenství pro zahraničního investora v oblasti nemovitostí při jeho působení v České republice, včetně zastupování ve sporech;
 • poradenství pro nadnárodní potravinářskou společnost v souvislosti s portfoliem jejích ochranných známek ve střední a východní Evropě;
 • zastupování nadnárodní potravinářské společnosti ve sporech týkajících se ochrany průmyslových práv;
 • poradenství českému statutárnímu městu v souvislosti s restrukturalizací jedné z jeho nejvýznamnějších municipálních investic;
 • poradenství tuzemské TV stanici a v souvislosti s ní i zahraničním investorům zúčastněným na tomto projektu;
 • poradenství přednímu tuzemskému provozovateli alternativních energetických zdrojů v souvislosti s akvizicemi a restrukturalizacemi jeho účastí v České republice a provozem jeho projektů;
 • komplexní poradenství pro významného českého výrobce nábytku, včetně zastupování ve sporech;
 • poradenství zahraničnímu investorovi podnikajícímu v oblasti léčiv při zamýšlené akvizici v České republice;
 • poradenství developerské společnosti při realizaci významných projektů v oblasti realit na území hlavního města Prahy;
 • poradenství pro významnou tuzemskou leasingovou společnost orientovanou na leasing strojních zařízení a investičních celků;
 • poradenství v oblasti autorského a obchodního práva pro přední produkční společnosti v souvislosti s realizací filmových projektů na území České republiky;
 • poradenství v oblasti autorského a mediálního práva pro přední reklamní společnosti.